Holdtræning for brystopererede

Specialiseret træning til kvinder, der er opereret for brystkræft.

Formålet med træningen er at forebygge og rette op på de skader/ senfølger, der kan opstå efter brystkræftoperation, ståler og kemoterapi.

Der tages udgangpunkt i FysioPilates, men også inddragelse af andre træningsformer, hvor fokus vil være at arbejde med bevægelighed, balance, styrke samt specifikke strækøvelser.

Strækøvelserne modvirker arvæv i det opererede område og stramninger i de omkringliggende strukturer - ex. indskrænket bevægelighed i skulder og brystkasse.

Øvelserne vil blive tilpasset den enkelte, hvorfor det er nødvendigt, at du inden opstart kontakter fysioterapeut Christina G. Bøger for netop at få afdækket dine individuele problematikker.

Forløbet er udenfor Sygesikringen og er på 8 lektioner af en times varighed, hvor prisen er 1000 kr. som betales ved tilmelding/inden start. Ved medlemsskab af Sygesikringen Danmark gives der tilskud herfra.

Hvor: Træningen foregår i Svendborg Friplejehjem træningssal 2. sal, varetages af Christina Gottenborg Bøger
Hvornår:
Tirsdag kl. 13.40 - 14.40