Line Lund Pedersen

Line er uddannet som fysioterapeut i 2003, Line er også bachelor i sundhed og idræt fra 1999. Videruddannelse indenfor McKenzie (ryg-nakkebehandling), postoperativ og specifik skulderbehandling, muskelenergiteknik og forskellige manuellle teknikker.Line står for vores ryg-nakke og genoptræningshold om mandagen og bassinhold om fredagen. Er 2016 i gang med idrætskurserne samt fysioterapeutiske osteopatkurser