Holdtræning for brystopererede

Specialiseret træning til kvinder, der er opereret for brystkræft.

Formålet med træningen er at forebygge og rette op på de skader/ senfølger, der kan opstå efter brystkræftoperation, ståler og kemoterapi.

Der tages udgangpunkt i FysioPilates, men også inddragelse af andre træningsformer, hvor fokus vil være at arbejde med bevægelighed, balance, styrke samt specifikke strækøvelser.

Strækøvelserne modvirker arvæv i det opererede område og stramninger i de omkringliggende strukturer - ex. indskrænket bevægelighed i skulder og brystkasse.

Øvelserne vil blive tilpasset den enkelte, hvorfor det er nødvendigt, at du inden opstart kontakter fysioterapeut Christina G. Bøger for netop at få afdækket dine individuele problematikker.


Hvor:
Træningen foregår i Svendborg Forsamlingshus ved Christina Gottenborg Bøger

Hvornår:
Tirsdag kl. 13.40 - 14.40